Werkwijze

We starten het consult met een kennismakingsgesprek en brengen uw klachten nauwkeurig in kaart. Ook halen we eventuele ongemakken uit het verleden op. Erg belangrijk, want problemen uit het verleden – hoe lang geleden of klein ook – kunnen nog steeds veel invloed hebben op het functioneren van uw lichaam.

Na het gesprek zoek ik met zachte handgrepen naar bewegingsbeperkingen in uw lichaam. Ik controleer de zachtheid van de wervelkolom, gewrichten, schedel, buik en het zenuwstelsel. Ik kijk verder dan de klachtenregio, omdat de oorzaak vaak ergens anders zit dan waar u de klachten ervaart. Na het onderzoek bespreken we de bevindingen en maak ik een plan van aanpak.

Goed om te weten: het is gebruikelijk dat u zich uitkleedt tot uw ondergoed voor het onderzoek. Een korte broek of hemd kan ook, zolang u zich maar vrij kunt bewegen.

Ook de behandeling bestaat voornamelijk uit zachte handgrepen. Hiermee probeer ik de bewegingsverliezen te herstellen. Na de behandeling evalueren we of de behandelstrategie het gewenste effect heeft. We kijken of er aanpassingen nodig zijn en ik geef u gericht adviezen mee. Vanzelfsprekend behandelen we nooit zinloos door.

Goed om te weten: het is gebruikelijk dat u zich uitkleedt tot uw ondergoed voor het onderzoek. Een korte broek of hemd kan ook, zolang u zich maar vrij kunt bewegen.

Osteopathie bezorgt u veel bewegingswinst. Omdat uw lichaam hieraan moet wennen, is de behandelfrequentie lager dan bij andere methoden. Vaak zijn 4 tot 6 behandelingen voldoende. De periode tussen de behandelingen varieert van 1 tot 6 weken. In deze periode komt het lichaam tot een nieuw evenwicht. Binnen 3 behandelingen moet u meestal een reactie merken. Is dit niet het geval, dan zullen we samen overleggen of doorbehandelen zinvol is of juist doorverwijzen noodzakelijk is.

Iedereen reageert anders op een behandeling. Bij sommigen neemt de klacht even licht toe, terwijl een ander vermoeidheid of hoofdpijn ervaart. We raden daarom aan om op de dag van de behandeling rustig aan te doen. Vermijd bijvoorbeeld sporten, zwaar (til)werk of lang in dezelfde houding zitten. Veel bewegen en voldoende water drinken moedigen we juist aan.

Bent u behandeld en maakt u zich zorgen over de reactie? Neem gerust contact op.

Osteopathie is een veilige en zachte behandelmethode, zowel voor kinderen als volwassen. Voordat we starten, doen we eerst veiligheidstesten om eventuele behandeltechnieken uit te sluiten.
Dat osteopathie een veilige geneeswijze is, bevestigt het onderstaande onderzoek van Hayes en all. Tijdens dit onderzoek werd gekeken naar de veiligheid van osteopathie bij de behandeling van baby’s en kinderen. En om een misverstand de wereld uit te helpen: wervels kraken bij kinderen valt niet onder de osteopathische behandelingen.

Referentie: Hayes NM, Bezilla TA. Incidence of iatrogenesis associated with osteopathic manipulative treatment of pediatric patients. J Am Osteopath Assoc. 2006 Oct;106(10):605-8

Oog voor kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles in onze praktijk. Daarom voldoen we aan alle strenge normen van de overheid, de verzekeraar en de beroepsgroep osteopathie. Daarnaast waakt het Nederlands Register voor Osteopathie over de kwaliteit van onze beroepsuitoefening. Een veilig idee, zowel voor u als voor mij.

Ingericht op uw privacy

Vanzelfsprekend waarborgen we uw privacy in onze praktijk. We beschikken over afgesloten behandelruimten en volgen nauwgezet de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat we geen medische en persoonlijke gegevens doorgeven aan derden zonder uw toestemming.